U sklopu našeg vrtića djeluju slijedeće skupine


Skupina

Ježići

Odgojiteljice: Vedrana Čuček i Patricija Sabo


kindergarten4-home-icon1

Skupina

Pačići

Odgojiteljice: Maja Novinić i Renata Knezić


kindergarten4-home-icon1

Skupina

Medići

Odgojiteljice: Krunoslava Sklepić i Lana Kovačić


kindergarten4-home-icon1

Skupina

Delfinići

Odgojiteljice: Nataša Šparavec i Emanuela Hrašćan


kindergarten4-home-icon1

Zaposlenici Dječjeg vrtića

Dječji vrtić Selnički zvončići ustanova je za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Osnivač je Općina Selnica, a sjedište je u Selnici, Bukovčak 1C, Međimurska županija.

Djelatnost Dječjeg vrtića Selnički zvončići je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Naša vizija utemeljena je na humanističko-razvojnom pristupu. Zajedničkom suradnjom svih čimbenika odgojno-obrazovnog procesa (djeca, roditelji, djelatnici, lokalna i šira zajednica, partnerske ustanove, razne udruge…), nastojimo ostvariti maksimalni razvojni potencijal djece, pružanje zaštite, brige i skrbi o svakom djetetu, poticanje procesa učenja kroz igru, kreativnost i stvaralaštvo uvažavajući druge te zadovoljenje svih djetetovih potreba kao i postizanje kvalitete odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma vrtića.

Vizijom nastojimo ostvarivati najvažniji cilj - dobrobit djece.

Naša misija jest usmjeravanje djelatnosti njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi prilagođavanju trenutnim potrebama i interesima pojedinog djeteta te poticanju njegovih razvojnih potencijala aktivnim stjecanjem znanja uz istovremeno poštivanje prava djeteta i uvažavanja različitosti drugih te kvalitetna komunikacija, kontinuirano učenje i usavršavanje odgojno-obrazovne prakse svih čimbenika odgojno-obrazovnog procesa.

Misijom nastojimo učiniti djetinjstvo djeci ljepšim, zabavnijim i veselijim. S mnogo ljubavi, zalaganja i zajedničkog uvažavanja nastojimo njegovati i stvarati ozračje za svestrani razvoj i pripremati djecu za život.

 

Zašto je Dječji vrtić Selnički zvončići najbolji izbor za Vaše dijeteNapravljen sa puno ljubavi

Bolja priprema za školske dane

Igra i zabava

Sigurnost i čistoća
 

Slike našeg vrtića
donosimo galeriju fotografija našeg vrtića


Transparentnost