NATJEČAJ  za radno mjesto spremač/ica
6. srpnja 2023.
PRILAGODBA DJETETA NA JASLICE/ VRTIĆ
8. rujna 2023.

Čitanje djeci jedna je od aktivnosti koje se najčešće prenose iz naraštaja u naraštaj i svako dijete u njoj uživa. Zajedničko čitanje slikovnica ili kratkih priča izvrsno je za razvoj predčitalačkih vještina. Danas, nažalost, još uvijek vrijedi mišljenje da  je čitanje rezervirano za polazak u školu. Međutim, istraživanja su pokazala da roditelj koji čita svom djetetu potiče osjećaje uzajamnosti i bliskosti. Osim što se povezujemo, kod djeteta ujedno potičemo:

 • spoznaju i razumijevanje tuđih i vlastitih osjećaja,
 • prihvaćanje i uvažavanje socijalnih načela i odnosa,
 • razvoj govora,
 • razvoj zapažanja i pamćenja,
 • zaključivanje i usvajanje pojmova,
 • kreativnost i kritičko razmišljanje.

Na taj način dijete pripremamo za samostalno čitanje.

U nastavku testa donosimo deset načina na koji rituali čitanja mogu potaknuti dijete na uspješnije učenje:

 

 1. Jačanje djetetovih potencijala za učenje

Krenite čitati kraće priče. Ubrzo ćete primijetiti da se djetetova pažnja povećala i da će se i dalje povećavati. Na ovaj se način povećava zona proksimalnog razvoja. Ova je „zona“ razlika između onoga što dijete može naučiti samostalno i onoga što može naučiti uz pomoć odrasle osobe. Kako se postupno povećava vrijeme čitanja, dijete je sve pripremljenije za samostalno učenje.

 1. Pričanje priče po sjećanju

Nakon što ste zajedno pročitali priču, propitujte dijete što se dogodilo na početku i na kraju, koji su glavni likovi, što im se dogodilo i slično. Ovime potičete mišljenje višeg reda. Dok dijete pokušava objasniti događaje svojim riječima, stimulira mišljenje višeg reda. Ovo može biti težak zadatak na početku, ali ubrzo će dijete naučiti procesuirati informacije u višim kategorijama. Ova aktivnost istovremeno potiče i aktivnost slušanja i razumijevanja.

 1. Uspoređivanje i uočavanje različitosti

Uspoređujte dok čitate, postavljajte pitanja, unesite elemente stvarnog života. Na taj način potičete analitičko mišljenje. Uspoređivanjem i uočavanjem različitosti djetetu pomažete prepoznati odnose među stvarima i uočavanje različitosti i sličnosti.

 1. Dramatizacija

Koristite različite glasove, zvukove i sl. kad čitate svom djetetu, dramatizirajte različite likove. Na ovaj se način potiče slušna percepcija djeteta. Kad dijete sluša različite zvukove, priča postaje zanimljivija, a kod djeteta se potiče razvoj vještina kritičkog slušanja.

 1. Približavanje djetetu

Osigurajte djetetu osjećaj sigurnosti i smjestite ga što bliže sebi. Na ovaj način smanjuje se izlučivanje kortizola u mozak (hormona koji djeluje poput obrambenog mehanizma kada se osjećamo nesigurno).

 1. Čitanje i praćenje prstom

Kad čitate, prelazite prstom ispod riječi, „podcrtajte“ naslov, autora, glavne riječi u priči. Na taj način pomažete djetetu da usvoji smjer čitanja. Slijedite li riječi prstom, usmjeravate i djetetovo oko da prati tekst s lijeva na desno. Također, potičete i fonemsku svjesnost (to je mogućnost da čujemo, identificiramo i koristimo glasove u govornom jeziku). Čuti glas u riječi prvi je korak učenja čitanja.

 1. Čitanje iste priče

Možda ste se zasitili iste priče, ali postoje razlozi zašto ju dijete želi iznova slušati. Slušajući istu priču djeca organiziraju mišljenja višeg reda. Kad dijete stalno iznova čuje ili čita priču, ono uči predvidjeti ishode na osnovu prethodnog iskustva i prepoznavanja poznatih rečenica. Na taj način pomažemo djeci razviti vještine pamćenja.

 1. Snaga riječi

Govorite što je moguće normalnije, ali budite svjesni da naglašavate riječi što točnije i jasnije. Na ovaj način potičete razvoj govora. Kada Vas dijete sluša, ono sluša jezik kojim govorite. To je proces u kojem pomažete djetetu da svoje mislim pretoči u riječi te da, istovremeno, nauči osnovna pravila korištenja jezika.

 

 1. Stvaranje posebnog mjesta za čitanje

Osigurajte stalno mjesto za čitanje. Smjestite se na omiljenom mjestu, okružite se omiljenim igračkama i pokrijte se omiljenom dekom. Na ovaj način potičete sigurnost i osjećaj ugode. Kad se dijete osjeća ugodno i sigurno, svi osjeti (njuh, okus, miris, vid i dodir) su stimulirani. Na taj način potičete da dijete čitanje povezuje s ugodom i da čitanje postane aktivnost koje  će se rado sjećati i iznova joj se vraćati.

 1. Isticanje slika, oblika, boja i brojeva

Istaknite slike, oblike, boje i brojeve stranica i naglasite ih dok čitate. Ovime potičete razvoj vizualne percepcije. Isticanjem različitih elemenata tiskanog teksta ili slike, pomažete djetetu uočavati detalje na tiskanom materijalu.


 

Pedagoginja:

Sanjana Novinić, mag.paed., mag.educ.philol.croat.

 

Transparentnost