Šmrcamo, što sada?
19. siječnja 2024.
VAŽNOST RITMIČKIH PJESAMA I BROJALICA
23. siječnja 2024.

Jedna od važnih sastavnica odgojno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi jest suradnja s roditeljima. Da bi ona postojala i bila obostrana, neizostavna je kvalitetna i otvorena komunikacija između roditelja i odgojitelja.

Uspostavljanjem suradnje između odgojitelja i roditelja, oba sudionika mogu naučiti više o djetetu, njegovim mogućnostima, osjećajima, interesima i ponašanju. Smatra se da su djeca, čiji roditelji na različite načine pridonose životu vrtića, motiviranija i postižu bolji uspjeh. Povjerenje, tolerancija, objektivna razmjena informacija, zajedništvo te stalna težnja istom cilju važni su za što bolju usklađenost odgojitelja i roditelja, a time i uspješnost u odgoju i obrazovanju djece.

Odgojno-obrazovna skupina „Pačići“ potiče aktivno uključivanje roditelja u neposredni proces odgoja i obrazovanja smatrajući roditelje ravnopravnim sudionicima tog procesa. Kroz oblike suradnje s roditeljima (svakodnevna razmjena informacija, individualni razgovori s roditeljima, radionice s roditeljima i djecom, sakupljačke aktivnosti, roditeljski sastanci, Kutić za roditelje i sl.) nastojimo razvijati međusobno uvažavanje, osjećaj povjerenja i otvorenost jedni prema drugima. Otvorena, podržavajuća i ravnopravna komunikacija omogućuje primjereno odgovaranje na individualne i razvojne potrebe djeteta i osigurava potporu njegovu cjelokupnom razvoju.

Zajedničkom suradnjom roditelja, djece i odgojiteljica odgojno-obrazovne skupine „Pačići“ izrađena je i autorska slikovnica u sklopu projekta „Male sovice traže dom“. Na taj se način spojila mašta roditelja, dječje umjetničko izražavanje i inicijativa odgojiteljica za izradom autorske slikovnice koja je napravljena i u digitalnom obliku.

Odgojiteljice će slikovnicu upotrebljavati kao materijal za poticanje govorno-jezičnog razvoja, percepcije sebe kao važnog dijela zajednice,  razvoja samopouzdanja, osjećaja prihvaćenosti i pripadanja te osjećaja vlastite vrijednosti, ali i upoznavanja djeteta s informacijsko-komunikacijskom tehnologijom  te mogućnostima njezine upotrebe u različitim aktivnostima.

 

 

Transparentnost