Obrazloženje financijskog plana Dv Selnički zvončići za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025.

Transparentnost