PRILAGODBA DJETETA NA JASLICE/ VRTIĆ
8. rujna 2023.
Dječji tjedan
12. listopada 2023.

Za vrijeme prilagodbe djeca u vrtiću doživljavaju postupno odvajanje od roditelja što im je izuzetno stresno, a stres dovodi do pada imuniteta i učestalog pobolijevanja. Navedeno traje do perioda dok djeca ne steknu tzv. „ kolektivni imunitet“. Također, u kolektivu (vrtiću) djeca su izložena i različitim vrstama virusa i bakterija koje svi mi „ nosimo“ na sebi. Tako igra s vršnjacima odnosno boravak u zatvorenom prostoru može uzrokovati učestale pojave i širenje različitih infekcija. No, neće ovi faktori podjednako utjecati na svu djecu. Dok se kod nekih imunološki sustav  uspješno bori protiv raznih uzročnika bolesti, drugi će češće obolijevati.

 

Bolesno dijete ne može boraviti u vrtiću. Nije mu niti ugodno boraviti u prostoriji  gdje se ostala djeca kreću i igraju, glasno komuniciraju, a bolesnom djetetu najčešće godi mirna atmosfera i brižnost bliske osobe.

 

Nakon svakog izostanka djeteta iz vrtića roditelj je dužan donijeti ispričnicu nadležnog pedijatra/ liječnika , time dokazujući da je dijete ozdravilo i može se vratiti u kolektiv, štiteći  svoje dijete , drugu djecu, a i odgojitelje koji borave s djecom.

 

U vrtić se ne smiju nositi lijekovi, jer ukoliko treba uzimati lijekove dijete nije zdravo i ne smije boraviti u kolektivu ( ne odnosi se na djecu s kroničnim bolestima). U tom slučaju primjena lijeka dogovara se na individualnom sastanku roditelja i zdravstvene voditeljice o čemu postoji zapisnik te su o svemu informirane odgojiteljice. Ako dijete boluje od neke kronične bolesti u stabilnoj fazi, može boraviti u vrtiću samo uz dopuštenje i pismenu potvrdu liječnika. Važno je javiti u vrtić svaku promjenu u zdravstvenom statusu djeteta, npr.  kod upisa u vrtić dijete nije bilo alergično dok je tijekom godine razvilo alergiju ( na neku namirnicu ili lijek) , a isto tako kada dijete više nije alergično potrebno je vrtiću dati tu informaciju uz liječničku potvrdu.

 

Roditelj je dužan javiti  se odgojiteljicama vezano za zdravstveno stanje djeteta (izostanak iz vrtića,mogući pobol,sumnja na neku zaraznu bolest).

 

Kako bi se pravovremeno poduzele mjere za zaštitu zdravlja djece i sprječavanje širenje zaraznih bolesti u vrtiću, važno je da roditelji obavijeste odgojitelje, a odgojitelji zdravstvenu voditeljicu kada se pojave: konjunktivitis, bakterijska upala grla, gripa, mononukleoza, upala pluća, šarlah, vodene kozice, dječje gliste u stolici, uši ili gnjide u kosi.

 

Po primitku informacije te ovisno o kojoj se bolesti radi, u vrtiću se po potrebi provodi:

-praćenje epidemiološke situacije, kako bi se na vrijeme kontaktirala epidemiološka služba ( kod pojave oboljenja većeg broja djece ) i obavijestili ostali roditelji

 

  • Dodatna pojačana higijenska mjera prostora odgojne skupine
  • pojačane mjere higijene ruku
  • dodatna dezinfekcija igračaka uz redovnu dezinfekciju
  • promjena posteljnog rublja uz redovnu promjenu
  • pregled vlasišta ( kod pojave ušljivosti) i mjere prevencije
  • pojačano praćenje izgleda stolice( kod pojave dječjih glista)
  • pojačano praćenje pojava promjena na koži ( kod vodenih kozica, pete zarazne bolesti…).

 

           

Zdravstvena voditeljica

Ivana Marčec  bacc.med.techn

Transparentnost