Projekt suradnje s roditeljima i lokalnom zajednicom
15. prosinca 2022.
NATJEČAJ za zdravstvenog/e voditelja/ice-medicinske sestre na određeno vrijeme
18. siječnja 2023.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 ,64/20 i 151/22) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ broj 67/14 i 63/20) donosi

Plan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2023./2024. na području Međimurske županije

 

 

Transparentnost