VAŽNOST RITMIČKIH PJESAMA I BROJALICA
23. siječnja 2024.
NATJEČAJ za prijam odgojitelja/ice na neodređeno radno vrijeme
1. veljače 2024.

Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju dijete percipira kao istraživača i aktivnog stvaratelja svoga znanja. Ono uči čineći te ima potrebu istraživati nešto nepoznato ili nedovoljno poznato što bi moglo zaokupiti njegovu pozornost i motivirati ga na spoznaju. Djeca, poput znanstvenika, posjeduju bogate i složene teorije koje svakim danom preispituju i provjeravaju prikupljenim podacima te na taj način stvaraju i šire vlastite spoznaje. Dolaze do spoznaja kroz istraživačke i druge aktivnosti  koje su za njih svrhovite te pritom stupaju u raznovrsne interakcije s drugom djecom i odraslima koji ih podržavaju.

Uočavajući i uvažavajući inicijativu, interese i potrebe djece da kreiraju svoje vlastito znanje, u  odgojno-obrazovnoj skupini provodimo projekt „Svemir“. Djeci smo omogućili poticajno okruženje i različite istraživačke kao i druge aktivnosti kojima aktivno stječu iskustva i znanja vezana uz Svemir, ali istodobno kroz projekt razvijamo njihove sposobnosti, usvajamo određene vještine te potičemo socio-emocionalni razvoj. Glavni cilj našeg projekta nije naučiti djecu što većoj količini informacija koje se vežu uz ovu temu, već kontinuirano jačati njihove kompetencije, uključujući i metakompetencije. Osnažujemo i potičemo njihove samoorganizacijske i istraživačke aktivnosti (izrada vlastitog Sunčevog sustava, korištenje svjetiljke u funkciji Sunca koja je usmjerena na globus i dr.) koje angažiraju misaone kapacitete i potiču ih na refleksiju o vlastitim iskustvima.

Uloga odgojitelja u ovom projektu usmjerena je razvoju kreativnog i kritičkog mišljenja djece te razvoju njihovih kompetencija, ali i njihove samostalnosti, autonomije i emancipacije. Odgojitelji nastoje osigurati (su)autorstvo djece nad procesom vlastita učenja, kao i (su)autorstvo nad razvojem projekta. Djeci se pruža kvalitetna podrška u pronalaženju tema koje ih zanimaju, osiguravanju materijala i tehnika (riža, korektor, plastični čepovi, glinamol, plastelin, špekule, tuš u boji, tempere, papir u boji, stirodur, karton, pik traka, perlice, kaširanje balona, Oreo keksi, reciklirani papir, žaruljice, svjetiljka…) koje mogu koristiti u preispitivanju vlastitih teorija te u pripremanju i stvaranju poticajnog prostorno-materijalnog okruženja (izrada Sunčevog sustava od kaširanih balona i obojene paučine, kućica za astronaute, proširivanje centra Svemira, izrada Mjeseca na kojem se jasno vide krateri i prvi otisak stopala). U kvalitetno osmišljenom prostorno-materijalnom okruženju odgojitelj promatra, aktivno osluškuje i osigurava te potiče djecu na isprobavanje vlastitih teorija i različitih strategije rješavanja problema koji trenutno istražuju. Na taj način odgojitelji podupiru „zonu sljedećeg razvoja“. Njihova se uloga oslanja na konstruktivistički i sukonstruktivistički pristup učenju i podučavanju te se naglašavaju vrijednosti suvremeno oblikovanog kurikuluma koji naglasak stavlja na sposobnost učenja djeteta, kreativnost i kritičko mišljenju djeteta, demokratičnost, interakciju i kooperativnost, susretljivost i autonomiju.

Također, ovakvim integriranim pristupom osiguravamo osobnu, emocionalnu i tjelesnu dobrobit (osobno zadovoljstvo, razvoj motoričkih vještina, otvorenost djeteta prema svijetu oko sebe i novim iskustvima, uživanje u različitim aktivnostima i interakcijama, samopoštovanje, spremnost djeteta na donošenje odluka koje se odnose na njegove aktivnosti, razvoj samostalnosti mišljenja i djelovanja, samoiniciranje i samoorganiziranje vlastitih aktivnosti (izrada vlastitih slikovnica- „Božić u Svemiru“, „Djed Mraz u Svemiru“, upotreba i spajanje različitih materijala za likovno izražavanje), promišljanje i samoprocjena vlastitih aktivnosti i postignuća), obrazovnu (radoznalost i inicijativnost djeteta, kreativnost, stvaralački potencijal djeteta, stvaranje i zastupanje svojih ideja, izradu i vođenje projekata, visoku uključenost djeteta u odgojno-obrazovne aktivnosti, osvještavanje procesa vlastitog učenja, upravljanje njima i postupno preuzimanje odgovornosti za njega, identifikacija različitih izvora učenja i  njihova raznovrsna primjena (portal svemirske agencije NASA, enciklopedije o Svemiru i planetu Zemlji, globus, Atlas, Karta svijeta, Karta Svemira (Sunčevog sustava)…), percepcija sebe kao osobe koja može i voli učiti) i socijalnu dobrobit djeteta (razumijevanje i prihvaćanje drugih i njihovih različitosti, usklađenost s obrascima i pravilima skupine, uspostavljanje, razvijanje i održavanje kvalitetnih odnosa djeteta s drugom djecom i odraslima, aktivno sudjelovanje, konstruktivno rješavanje problema, zajedničko djelovanje s drugima (izrada autorske digitalne slikovnice „Božić u Svemiru“, proučavanje enciklopedija, izrada Sunčevog sustava, izrada Mjeseca, likovne aktivnosti), etičnost, solidarnost i tolerancija djeteta u komunikaciji s drugima, mogućnost prilagodbe novim i promjenjivim situacijama, osjećaj prihvaćenosti i pripadanja, odgovorno ponašanje prema sebi i drugima) te ističemo cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta, kao i  razvoj njegovih kompetencija.

 

Transparentnost