Suradnja s roditeljima
23. siječnja 2024.
Projekt “Svemir”
24. siječnja 2024.

Djeca  jezik i govor usvajaju slušanjem. Govor sadrži različite sastavnice poput intonacije, ritma, intenziteta, pauze i napetosti te stoga pojačana upotreba ritmičkih pjesmica i brojalica olakšava razvoj pravilnog govora kod djeteta, kao i samo razumijevanje. S obzirom na navedeno, u našoj odgojno-obrazovnoj skupini često upotrebljavamo kratke ritmične pjesmice i brojalice koje se pjevaju uz pokret.

Osim što rima, ritam i intonacija u takvim pjesmama stvaraju osjećaj ugode, želju i motivaciju za ponavljanjem aktivnosti, pjesme i brojalice važne su i zbog razvoja pažnje. Pažnja omogućava bolju vizualnu i slušnu usmjerenost na drugu osobu te tako omogućuje interakciju i komunikaciju koje su preduvjet urednog  jezično-govornog razvoja. Slušnu pažnju djeteta dodatno pobuđujemo i zadržavamo intonacijom, ritmom, rimom i pauzama, a dodajući motoričke pokrete pretvaramo pjesmu i brojalicu u govorno-motoričku igru.

Uz pažnju, pjesmama i brojalicama nastojimo poduprijeti i komunikacijsku uključenost djeteta kontaktom izbliza, pojačanom afektivnošću, reagiranjem na djetetovu inicijativu te pojačanom uporabom gesti.

Pjesmice i brojalice koristimo za govorno-jezični razvoj djeteta jer održavaju slušnu pažnju, daju model jasne gramatičke strukture, razvijaju fonološku osviještenost te predvještine čitanja i pisanja (uočavanje rime, uočavanje početnog i završnog sloga u riječi, uočavanje prvog glasa u riječi…), razvijaju osjećaj za ritam, tempo i intonaciju, osiguravaju djetetu razabiranje riječi koje čuje, pomažu usvajanju izgovora glasova i riječi, a svojom predvidivošću (ponavljanjem istih stihova) daju osjećaj sigurnosti jer dijete zna što može očekivati.

One su koristan alat u smirivanju djeteta i pružanju utjehe (umirujuće pjesmice koje uključuju opuštanje te sporiji ritam i tempo, uspavanke), aktiviranju djeteta (brze pjesme koje uključuju  efektivnost i pokrete cijelog tijela), stvaranju zajedničkih govornih aktivnosti, uvježbavanju svakodnevnih rutina (pjevanje pjesama tijekom izvršavanja tih rutina) te boljoj uključenosti u vršnjačke odnose.

Tijekom njihova izvođenja uključujemo i pokrete koji nam služe kako bismo privukli djetetovu pažnju, pojasnili značenje riječi, istaknuli ritam, tempo, melodiju ili govornu strukturu pjesmice, uvježbali određene motoričke vještine (prekrižiti ruke, skočiti, pljeskati, pucketati…) te kako bismo stimulirali fine pokrete šake i prstiju jer različita istraživanja pokazuju kako je razvijenost govora usko povezana s razvijenošću fine motorike.

 

Transparentnost